Bass Farms Extreme Care 软膏 – 2 盎司。

$8.00

Bass Farms Extreme Care 软膏是治愈伤口的自然方法。

成分:羊毛脂、椰子油、Tamanu Foraha 油、印楝油、乳香和没药

产于印第安纳州谢尔比维尔